Kuriame pasaką

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:23
 • 2.
  1 etapas
  0:01:47
 • 3.
  2 etapas
  0:01:18
 • 4.
  3 etapas
  0:03:43
 • 5.
  4 etapas
  0:02:41
 • 6.
  Užduotis žinių įtvirtinimui
  0:02:21

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: Epamoka gali būti skirta tiek pradinių, tiek ir vyresniųjų lavinamųjų klasių mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių SUP, priklausomai nuo mokinių gebėjimų.

Pamokos tema: Kuriame pasaką.

Pamoka organizuojama atsižvelgiant į mokinių įgūdžių lygį, taip pat skirstoma į etapus: 

1 etapas: sudominimas. Iš dėžės (kibiro, krepšio ar kažko panašaus išimame 1 – 3 daiktus, susijusius su pamokos tema. Tai turėtų sudominti ir atkreipti mokinių dėmesį. 

2 etapas: dėstymas. Pamokos temos išdėstymui reikalingi daiktai sudėti į dėžutę, iš jos daiktai imami po vieną ir dėstoma tema. Siekiama išlaikyti mokinių dėmesį. Dėstymas turėtų būti efektyvus, vizualiai patrauklus, įspūdingas. 

3 etapas: pakartojimas. Pakartojama, kas išmokta. Pradeda mokytoja, po savęs pakviečia savo asistentę, po to kviečiami vaikai po vieną. (Kiekvieną kartą mokiniai kviečiami ne ta pačia eilės tvarka, taip jie mokosi išlaukti savo eilės). 

4 etapas: savarankiška veikla. Mokytoja demonstruoja, kaip reiks atlikti užduotį.

Užduotis: vaikai mokosi veiksmų sekos, kas po ko daroma. Kiekvienam vaikui duodamas individualus rinkinys, reiklalingas atlikti užduočiai. (Siūloma rinkinį kiekvienam vaikui sudėti į atskirą dėžutę).

Atlikus užduotį, aptariama ką vaikas atliko, neįvardijama, ar teisingai atliko ar ne. 

12 min + klausimai lektoriui
(Nėra balsų)

KOMENTARAI
0
PERŽIŪROS
0

Irena Radžiūnienė

irena radziuniene

Lektorė

Specialioji pedagogė, metodininkė, mano bendras pedagoginis stažas – 27 metai.

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.