• Egu.lt
 • Temp
 • Paprastos nelygybės ir jų sprendiniai

Paprastos nelygybės ir jų sprendiniai

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:14
 • 2.
  Įvadas į temą
  0:01:03
 • 3.
  Nelygybės x ± a < b, x ± a >b
  0:02:10
 • 4.
  Nelygybės ax >b, ax<b, x : a > b, x :a < b, kai a > 0
  0:01:47
 • 5.
  Pamokos apibendrinimas ir užduotis
  0:00:21

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 8

Uždaviniai: išsiaiškinti, kaip sprendžiamos paprastosios nelygybės. Išmokti paprastų nelygybių sprendinius užrašyti intervalu.

Užduotys: viena klasėje, mokiniai pamokos pradžioje atlieka įsivertinimo užduotį, kur taiko įgytas matematines žinias, išsiaiškinamos mokinių klaidos (užduotis gali būti vertinama kaupiamuoju vertinimu).

Įsigykite matematikos dalyko VIP narystę ir dovanų gaukite mokytojos sukurtas užduotis (dalomoji medžiaga), pritaikytas šiai Epamokai!

05 min + papildoma medžiaga + klausimai lektoriui
(Nėra balsų)

KOMENTARAI
0
PERŽIŪROS
0

Dovilė Žigienė

dovile zigiene

Lektorė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja, patirtis 5 metai (Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija). Projekto „Prisijungusi Lietuva“ lektorė, patirtis 1 m. Microsoft office 365 teams ir grafinės pl

Mokymai
11

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.