Nelygybė. Nelygybės sprendinys

 • 1.
  Instrukcija (mokytojui)
  0:00:16
 • 2.
  Nelygybė
  0:01:40
 • 3.
  Nelygybių ženklai
  0:01:42
 • 4.
  Užduotys
  0:00:18
 • 5.
  Nelygybės sprendinys
  0:03:28
 • 6.
  Apibendriname. Nelygybė. Nelygybės sprendinys.
  0:00:28

Priskirti

Dėmesio! Ši Epamoka yra įtraukta į Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą ir atitinka reikalavimus keliamus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532

Klasė: 8

Pamokos uždaviniai: 1. Prisiminti kas yra nelygybė, nelygybės sprendinys.

2. Susipažinti su nelygybių ženklais. Išmokti patikrinti ar nurodytas skaičius yra nelygybės sprendinys.
 
Užduotys – dvi. Viena klasėje, taikant burbulo žemėlapį apibūdinti nelygybę. Kita-  pasitikrinki ir įsivertinti pamokos žinias, gali būti užduodama, kaip namų darbas (užduotis gali būti vertinama kaupiamuoju vertinimu).

Ši Epamoka turi dalomosios medžiagos.

07 min + papildoma medžiaga + klausimai lektoriui
(Nėra balsų)

KOMENTARAI
0
PERŽIŪROS
0

Dovilė Žigienė

dovile zigiene

Lektorė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja, patirtis 5 metai (Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija). Projekto „Prisijungusi Lietuva“ lektorė, patirtis 1 m. Microsoft office 365 teams ir grafinės pl

Mokymai
11

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.