Gintarė Tytmonienė

gintare tytmoniene

LEKTORĖ

Mokinių Tarybos (savivaldos) vadovė. Tarptautinių projektų Erasmus+ koordinatorė. Pilietinių iniciatyvų ir vasaros stovyklų organizatorė bei vadovė. Kitų mokyklos projektų darbo grupės narė. Stažuotė Izraelio tarptautinėje Jad Vašem mokykloje. Švietimo kokybės vadybos magistras. Rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. VBE vertintoja. 2016 metais išrinka rajone Bravo mokytoja. Pagrindinės veiklos kryptys – dalykų integracija, IT panaudojimas pamokose ir individuali mokinio pažanga. Skaityti pranešimai organizuotose ir dalyvautose respublikinėse konferencijose: „Tarpdalykinė integracija: geroji patirtis“, „Pamoka kitaip“, „Individuali mokinio pažanga Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus geroji patirtis“.


Istorija ne darbas, o gyvenimo būdas. Hobis – kelionės ir knygos, ypač biografinės.

Moto – auginti ir įkvėpti kūrybiškas, mąstančias asmenybes.

Siekis – kalbėti taip, kad būčiau suprasta ir kad aš suprasčiau kitus. Vadovaujuosi A. Einšteino mintimi, jei iš 1000 idėjų tik 1 pasirodo esanti gera, esu laiminga.