Rita Dukynaitė

rita dukynaite

LEKTORĖ

Socialinių mokslų daktarė, docentė.

IEA, Tarptautinei švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos (angl. International Association for the Evaluation of Educational Achievement) generalinės asamblėjos narė.

EBPO, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros (angl. OECD, Organization for Economic Cooperation and Development) Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo PISA (angl. Programme for International Student Assessment) valdybos narė.

Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja.