Romualdas Malinauskas

romualdas malinauskas

PROFESORIUS

Lietuvos kūno kultūros akademijos Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros profesorius socialinių mokslų daktaras.

1984 m. baigė Vilniaus universiteto Matematikos, 1994 m. – Filosofijos fakultetą. Nuo 1994 m. dirbo LKKA Pedagogikos ir psichologijos katedros vyr. dėstytoju, docentu (nuo 2000 m.). Nuo 2003 m. dirba profesoriumi. Nuo 1997 m. – Sporto pedagogikos ir psichologijos katedros, nuo 2008 m. – Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros vedėjas.

1999 m. LKKA apgynė socialinių mokslų (edukologija) daktaro disertaciją Pedagogų socialinio rengimo ypatumai. 2006 m. suteiktas profesoriaus vardas.

Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos sporto psichologijos asociacijos narys, žurnalų Sporto mokslas ir Mokslas ir edukaciniai procesai redaktorių kolegijų narys.

Mokslinių tyrimų sritis – socialinio ugdymo ir psichologijos rengimo technologijos.

Paskelbė daugiau kaip 150 mokslinių ir metodinių straipsnių, iš kurių daugiau nei 10 – recenzuojamuose tarptautiniuose žurnaluose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą. Svarbiausi leidiniai: Sporto psichologijos pagrindai (2003), Moksleivių socialinių įgūdžių ugdymas (2004), Taikomoji sporto psichologija (2010), monografija Sporto pedagogų ir sportininkų socialinio psichologinio rengimo ypatumai (2006), monografija Rizikos grupės vaikų socialiniai įgūdžiai (2011).