Sigita Burvytė

sigita burvyte

PRANEŠĖJA

Edukologijos mokslų daktarė. Lietuvos edukologijos universiteto Socialinio ugdymo katedros vedėja, dėstytoja docentė, dėstanti šias disciplinas būsimiems socialiniams pedagogams: pozityvioji tėvystė, familistika (šeimos pedagogika), darbo su šeima metodikos, šeimos tyrimai Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Všį „Vaikų ugdymas“ direktorė/lektorė, vedanti grupinius užsiėmimus ir teikianti individualias konsultacijas tėvams, pedagogams ir kitiems ugdytojams vaikų ugdymo klausimais.
Vasaros šeimų stovyklų organizatorė „Ugdykim kartu –šeimų išgyvenimo stovykla“, rengianti edukacines programas šeimoms ir atliekanti švietėjišką veiklą visuomenėje rašant straipsnius populiariojoje spaudoje remianti naujausiais moksliniais tyrimais vaikų ugdymo klausimais.