Personalo valdymo profesionalų asociacija (PVPA)

personalo valdymo profesionalu asociacija (pvpa)

Misija: Skatinti personalo valdymo progresą.

Vizija: Pripažinta organizacija, daranti įtaką verslo bendruomenei, organizacijų kultūrai, visuomenės gerovei.

Asociacija savo veiklos tikslus ir uždavinius įgyvendina savarankiškai pasirinkdama įvairias  veiklos formas ir metodus: rengia ir vykdo šalies bei tarptautinius švietimo projektus ar paveda juos vykdyti savo nariams, organizuoja  konferencijas, seminarus, forumus, stažuotes, konkursus ir kitus renginius, inicijuoja ir skatina švietimo ir tiriamąją veiklą, leidybą, gerosios personalo valdymo patirties sklaidą bei vykdo savo veiklą kitomis formomis ir metodais.

Organizatoriaus mokymai