ieva adomaityte-subaciene

Ieva Adomaitytė-Subačienė

LEKTORĖ

Pagrindinė veikla, pareigos:
Portalo Konsultantas.eu įkūrėja ir partnerė, organizacijų konsultantė, lektorė, Vilniaus Universiteto TVM ekspertė, Vilniaus Universiteto doktorantė bei dėstytoja, Lietuvos projektų valdymo asociacijos narė. 2006-2007 m. Europos komisijos Generalinio direktorato TAEIX programos ekspertė. 

Patirtis vedant seminarus ir/ar konsultuojant Mokymo tema (valandų, seminarų skaičius ir pan.):
Veda mokymus lyderystės, kūrybiškumo, projektų valdymo temomis, ES investicijų temomis, konsultuoja organizacijas projektų valdymo, personalo valdymo, motyvacinių sistemų kūrimo klausimais.
Mokymus  veda nuo 2004 m. Yra pravedusi daugiau kaip 300 ak. val. įvairių mokymų. 

Kiti svarbūs faktai, susiję su Mokymo tema:
Su ES parama dirba nuo 2004 m. Dirbo Europos socialinio fondo paraiškų vertinimo ekspertu, Europos regioninės plėtros fondo paraiškų vertinimo ekspertu ir vertinimo komisijos pirmininku, 8  metus dirbo vyriausiu projektų vadovu Centrinėje projektų valdymo agentūroje , 3 metus dirbo su EEE ir Norvegijos finansiniais instrumentais. Buvo didelių tarptautinkių projektų eskperte ir veiklų koordinatore. 

Garsiausi klientai ir partneriai:
Turi didelę patirtį darbo su verslu, NVO, ir viešojo sektoriaus organizacijomis. Ievai Adomaitytei-Subačienei teko dirbti su šiomis įmonėmis ir organizacijomis: Baip, EIS Group, Adform, Alna Businnes Solution, Tieto Lietuva, NRD, New Vision, o taip pat Firidas, Flexpro, Inspe, Research Advice, Skaitmeninio sertifikavimo centras, Vilnijos projektai, Structus, Kauno, Biržų, Varėnos, Kelmės savivaldybėmis, organizacija „Viltis“, organizacija Psichikos sveikatos perspektyvas, Lietuvos neįgaliųjų sąjunga, Moterų informacijos centru, Švietimo aprūpinimo centru, Ugdymo plėtotės centru, LR Ūkio ministerija, Valstybine mokesčiu inspekcija. 
 


Pranešėjo mokymai